Wystawa satelita - „OCZY BOGA“ georgia Krawiec

Galeria Obok

Pl. Zamkowy 8, Warszawa

Kuratorka: Anna Wolska

Wernisaż 5 października

Czas trwania 5.10 - 8.11. 2013

Impulsem wyjściowym do projektu było doświadczenie Arystotelesa, który w IV. wieku p.n.e. zaobserwował zjawisko projekcji obrazu w zaciemnionej liśćmi platana przestrzeni. Pierwsza camera obscura z projektu „OCZY BOGA“ została uszyta właśnie z liści platana. Tetraeder, czterościan foremny, stożek o ścianach w formie trójkąta równobocznego, jako najprostsza bryła geometryczna tworzy idealną formę przestrzennych „OCZY BOGA“. Oczu boskiej opatrzności, ale też oczu wszechobecnego obserwatora.

Camery obscury eksponowane w ramach projektu zaopatrzone są w otwory, które pozwalają na nieustanną obserwację otoczenia. Są rejestratorem wszystkich procesów odbywających się w ich pomieszczeniu. Główną rolę odgrywa tu nie tyle sam realnie widoczny obraz, co świadomość powstawania obrazu. Tym samym w centrum uwagi nie stoi zarejestrowany świat, lecz sam proces rejestracji. Niezależnie od tego aparaty wyłożone są materiałem światłoczułym i rzeczywiście naświetlają obraz. W bezpośrednim kontakcie z nimi odbiorca jest motywowany do „patrzenia otworem”. Widz - osaczony przez dziesięć „boskich oczu” - ma świadomość, że jego wizerunek jest rejestrowany, że role pomiędzy wystawionym obiektem, a odbiorcą są odwrócone: to widz staje się obiektem.

Poza bezpośrednim doświadczeniem z aparatem otworkowym jako obiektem ekspozycyjnym, na miejscu są tutaj także analogie pomiędzy obserwacją widza przez użyte w projekcie „OCZY BOGA“ z wszechobecnym współczesnym monitoringiem jednostki w przestrzeni miejskiej i w świecie wirtualnym – począwszy od rejestracji danych na portalach społecznościowych typu Facebook, po elektroniczną inwigilację i przechwytywanie danych przez tajne organizacje takie jak NSA. W ten sposób „OCZY BOGA“ pokazują naszą bezradność i bezbronność w stosunku do masowych środków kontroli jednostki i społeczeństwa.

GALERIA