Kobiece metamorfozy miedzywojnia

W polskiej fotografii kreacyjnej lat ‘20. i ‘30. XX w.

Stara Galeria

Pl. Zamkowy 8, Warszawa

Kuratorka: Magdalena Durda-Dmitruk

Wernisaż 5 października

Czas trwania 5-31 października 2013

Na wystawę złoży się kilkadziesiąt prac najwybitniejszych polskich fotografów tego okresu. Celem jest pokazanie wielowątkowości i nowatorstwa w ujmowania wątku ciała kobiecego w fotografii polskiego międzywojnia. Będą to zarówno ujęcia tradycyjne: akty, portrety, sceny rodzajowe, jak i kompozycje balansujące na granicy prawdy i fikcji, pobudzające wyobraźnię - surrealistyczne kolaże, czy dynamiczne, bazujące na odważnych ujęciach, uruchamiające nowe obszary poznania fotomontaże. Kobiety ujmowane w tradycyjny sposób, w stereotypowych rolach oraz wizerunki aktywistek, sufrażystek i emancypantek. Ukazywane raz zmysłowo, kiedy indziej w popularnej w latach 30. estetyce „nowego spojrzenia” czy „czystej fotografii”. Traktowane zarówno podmiotowo, jak i jako jeden z elementów równorzędnie budujących kompozycję (np. fragmenty kobiecego ciała - nogi, dłonie, twarze, często w zmultiplikowanej formie).

Zobaczymy zarówno kobiece wizerunki w ciasnym kadrze Witkacego (w rzadko stosowanej przez niego gumie); utrzymane w stylu art déco czy fin de siècle’u femmes fatales Antoniego Anatola Węcławskiego, Mariana i Witolda Dederków, Janiny Mierzeckiej, Henryka Mikolascha, Tadeusza Cypriana, Stefana Jasieńskiego, Jana Kurusza-Worobjewa, Józefa Rosnera, a także budowane w konstruktywistycznej estetyce, emanujące kobiecym seksapilem fotomontaże: Mieczysława Choynowskiego, Kazimierza Podsadeckiego, Janusza Marii Brzeskiego, Mieczysława Bermana czy surrealistyczne fotokolażowe humoreski Franciszki i Stefana Themersonów oraz artystów grupy Artes: Magrit Sielskiej i Aleksandra Krzywobłockiego.

Będą to prace różnorodne pod względem: artystycznym, problemowym (zniekształcenia, zbliżenia, nowe sposoby kadrowań itp.) czy technicznym (izohelia, fotonit, guma, bromolej, fotomontaż, fotokolaż, pseudosolaryzacja czy najbardziej popularna bromosrebrowa itp.), spięte wspólną klamrą kobiecej cielesności, obrazujące wielobarwność polskiej fotografii artystycznej lat 20. i 30. XX w.

Artyści: Mieczysław Berman, Janusz Maria Brzeski, Mieczysław Choynowski, Tadeusz Cyprian, Witold Chromiński, Marian i Witold Dederko, Benedykt Jerzy Dorys, Franciszek Groer, Stefan Jasieński, Aleksander Krzywobłocki Jan Kurusza-Worobjew, Janina Mierzecka, Henryk Mikolasch, Edmund Osterloff, Maria Panasewicz, Kazimierz Podsadecki, Józef Rosner, Franciszka i Stefan Themerson, Magrit Sielska, Antoni Anatol Węcławski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Edmund Zdanowski.

Wystawa we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Wystawa z katalogiem, tekst: Magdalena Durda-Dmitruk

GALERIA