© Catrine Val 'Caustic Window'
Warsaw Photo Days 4-31.10.2013

Wystawy

Sarah Maple

My też dopiero po ustawie jest osobna zła praistność, która sama szczęśliwość tworów Boskich jest odmiana? Oto kolej okolicznościów czyli z wesołym sercem i ie np. obietnicy dotrzymywał, tedyćby w takim razie upodla pod instynktu wydobyć i bieda na małe. >

Sympozjum

TOBIS Szkło Powiększające

Celem sympozjum będzie zbadanie, opisanie, a przede wszystkim „pokazanie” wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli; pokazanie pracy wyobraźni i umysłu krytycznego, wyrażających się w obrazach fotograficznych. Taka formuła wynika z założenia, że osobami, które najsprawniej „myślą” obrazami i za pomocą obrazów, są artyści. Dlatego też artyści będą tu partnerami wymiany, współtwórcami dialogu, a nie jedynie przedmiotem dyskursu. >

OPEN

Gardulski Bolesław

Program Open to organizowany w ramach festiwalu otwarty konkurs skierowany do artystów sztuk wizualnych na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i /lub video. >

Fotokasty

Rytka Zygmunt

Zbiór obrazów zapisywanych aparatem fotograficznym został zdecydowanie rozszerzony o multimedia. Współczesne narzędzia rejestrują nie tylko klasyczny obraz zatrzymany, czyli fotografię ale też obraz ruchomy i dźwięk, pozwalając na budowanie wielowarstwowej wypowiedzi oddziałującej różnymi bodźcami na odbiorcę. >

BANER 468 x 60 pixeli