© Catrine Val 'Caustic Window'
Warsaw Photo Days 4-31.10.2013

Wystawy

Sarah Maple

Na wystawę złoży się kilkadziesiąt prac najwybitniejszych polskich fotografów tego okresu. Celem jest pokazanie wielowątkowości i nowatorstwa w ujmowania wątku ciała kobiecego w fotografii polskiego międzywojnia. Będą to zarówno ujęcia tradycyjne: akty, portrety, sceny rodzajowe, jak i kompozycje balansujące na granicy prawdy i fikcji, pobudzające wyobraźnię - surrealistyczne kolaże, czy dynamiczne, bazujące na odważnych ujęciach, uruchamiające nowe obszary poznania fotomontaże. … >

Sympozjum

TOBIS Szkło Powiększające

Multimedialna wystawa pod tytułem „Księżniczki“ ma na celu prezentację wideo i fotografii artystek / artystów, fotografek / fotografów z Singapuru, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski. Tematem wystawy jest próba uchwycenia wizerunku współczesnej kobiety-jako-księżniczki, w którym jak w soczewce skupiają się mit i moda, dystans i bezpośredniość, tożsamość i jej kryzys. … >

OPEN

Gardulski Bolesław

Program Open to organizowany w ramach festiwalu otwarty konkurs skierowany do artystów sztuk wizualnych na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i /lub video. >

Fotokasty

Rytka Zygmunt

Foto-obiekt jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Jako alternatywna forma fotografii, dzięki poszerzeniu płaskiej iluzji przestrzennej o przestrzeń realną, wykracza poza tradycyjną koncepcję medium fotograficznego. Cechuje go unikatowość oraz różnorodność. Najbliższy dziedzinie rzeźby obiekt fotograficzny może wywodzić się również z tradycji innych dziedzin sztuki: malarstwa, scenografii, filmu i samej fotografii. … >